สินค้าและบริการ
เราคือผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ท่อ HDPE, อุปกรณ์ท่อ HDPE และถังเก็บน้ำ HDPE คุณภาพสูงสำหรับงานโครงการ ร่วมถึงการให้บริการเชื่อมและติดตั้งระบบท่อ HDPE
[อ่านต่อ…]
สินค้าและบริการ HDPE - WIIK & HOEGLUND
การใช้งานท่อ HDPE
การใช้งานท่อ HDPE ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบรับแรงดันและไม่รับแรงดัน จะเลือกใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม ประหยัด ปลอดภัย แข็งแรงทนทาน บริษัทเรามีคำตอบให้ทุกท่าน
[อ่านต่อ…]
การใช้งานท่อ HDPE - WIIK & HOEGLUND
ข้อมูลทางเทคนิค
ท่อ HDPE มีอะไรมากกว่าการเชื่อมและติดตั้ง เรามีข้อมูลทางด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนความเข้าใจสำหรับท่านที่มีความต้องการใช้งานท่อ HDPE เช่น มาตรฐานท่อน้ำระดับสากล, คุณสมบัติของ HDPE [อ่านต่อ…]
ข้อมูลทางเทคนิค WIIK & HOEGLUND
ข่าวสารและกิจกรรม
  • IMG_9221

สัญญาบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (WW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ WIIK ถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าลงนามในสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา

  • new2

WIIK กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2)

  • new2

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ AGM 2559

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงใคร่ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดจัดประชุมประมาณเดือนเมษายน 2559 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า

[อ่านข่าวทั้งหมด…]
Project Reference