สินค้าและบริการ
เราคือผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ท่อ HDPE, อุปกรณ์ท่อ HDPE และถังเก็บน้ำ HDPE คุณภาพสูงสำหรับงานโครงการ ร่วมถึงการให้บริการเชื่อมและติดตั้งระบบท่อ HDPE
[อ่านต่อ…]
สินค้าและบริการ HDPE - WIIK & HOEGLUND
การใช้งานท่อ HDPE
การใช้งานท่อ HDPE ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบรับแรงดันและไม่รับแรงดัน จะเลือกใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม ประหยัด ปลอดภัย แข็งแรงทนทาน บริษัทเรามีคำตอบให้ทุกท่าน
[อ่านต่อ…]
การใช้งานท่อ HDPE - WIIK & HOEGLUND
ข้อมูลทางเทคนิค
ท่อ HDPE มีอะไรมากกว่าการเชื่อมและติดตั้ง เรามีข้อมูลทางด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนความเข้าใจสำหรับท่านที่มีความต้องการใช้งานท่อ HDPE เช่น มาตรฐานท่อน้ำระดับสากล, คุณสมบัติของ HDPE [อ่านต่อ…]
ข้อมูลทางเทคนิค WIIK & HOEGLUND
ข่าวสารและกิจกรรม
  • new1

งานแสดงสินค้า11

โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุตสาหกรรมสัญจร ปี 2015 ครั้งที่ 4
ภายใต้แนวคิดหลัก "วิสัยทัศน์ก้าวไกล ท้องถิ่นไทยเจริญ"

  • new3

บริษัทฯ วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด มหาชน เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นภิวัฒน์

เพื่อนำเสนอความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำในภาวะเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง, อุกทภัย และ แผ่นดินไหว โดยจะนำเสนอผ่าน Road show และ สัมมนา

  • new2

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสโรชา โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

[อ่านข่าวทั้งหมด…]
Project Reference