สินค้าและบริการ
เราคือผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ท่อ HDPE, อุปกรณ์ท่อ HDPE และถังเก็บน้ำ HDPE คุณภาพสูงสำหรับงานโครงการ ร่วมถึงการให้บริการเชื่อมและติดตั้งระบบท่อ HDPE
[อ่านต่อ…]
สินค้าและบริการ HDPE - WIIK & HOEGLUND
การใช้งานท่อ HDPE
การใช้งานท่อ HDPE ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบรับแรงดันและไม่รับแรงดัน จะเลือกใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม ประหยัด ปลอดภัย แข็งแรงทนทาน บริษัทเรามีคำตอบให้ทุกท่าน
[อ่านต่อ…]
การใช้งานท่อ HDPE - WIIK & HOEGLUND
ข้อมูลทางเทคนิค
ท่อ HDPE มีอะไรมากกว่าการเชื่อมและติดตั้ง เรามีข้อมูลทางด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนความเข้าใจสำหรับท่านที่มีความต้องการใช้งานท่อ HDPE เช่น มาตรฐานท่อน้ำระดับสากล, คุณสมบัติของ HDPE [อ่านต่อ…]
ข้อมูลทางเทคนิค WIIK & HOEGLUND
ข่าวสารและกิจกรรม
  • IMG_7979

WIIK กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเซี่ยงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

  • new2

กำหนดการใช้สิทธิ WIIK-W1 ครั้งที่ 2

กำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 คือวันที่ 30 ธันวาคม 2559 อัตราการใช้สิทธิ คือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยผู้มีความประสงค์จะใช้สิทธิสามารถยื่นแสดงความจำนงใช้สิทธิได้ ภายใน 5 วันทำการ ก่อนวันที่ใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.00 น. ในวันทำการของบริษัทฯ

  • DSC_7990

การเสนอวาระการประชุม AGM ประจำปี 2560

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น WIIK จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดภายในเดือนเมษายน 2560 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

[อ่านข่าวทั้งหมด…]
Project Reference