ปี 2523

 

WH Pipe International บริษัทในกลุ่มของ KWH Pipe Ltd ประเทศฟินแลนด์ ได้เข้าร่วมประมูลโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของการประปานครหลวงบริเวณถนนพระราม 4 ถนนราชดำริ และถนนเจริญกรุง

brand02

โดยมีขอบเขตการดำเนินงานทั้งการออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบ และการก่อสร้าง ซึ่ง WH Pipe International ชนะการประมูล และประสบความสำเร็จในการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดังกล่าวด้วยวิธี Relining ซึ่งเป็นการสอดท่อพีอีใหม่เข้าไปในท่อเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม

ปี 2526

 

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 22 ล้านบาท โดย KWH Pipe Ltd ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 90

KWH_Pipe_logo_RGB

และได้จัดตั้งโรงงานแห่งแรกขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยมีกำลังการผลิต 1,000 ตัน/ปี และในปี 2532 บริษัทฯได้ย้ายที่ตั้งโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู และขยายกำลังการผลิตเป็น 10,000 ตัน/ปี

ปี 2538

 

บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และย้ายที่ตั้งโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พร้อมกับการขยายกำลังการผลิตเป็น 15,000 ตัน/ปี

iso-logo

โดยบริษัทฯเป็นผู้ผลิตท่อ พีอีรายแรกในประเทศไทยที่ระบบการประกันคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9003

ปี 2539

 

stockexchangeofthailand

บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขยายกำลังการผลิตเป็น 20,000 ตัน/ปี ต่อมาในปี 2542 บริษัทฯได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001

ปี 2548

 

บริษัทฯขยายกำลังการผลิตเป็น 30,000 ตัน/ปี โดยย้ายที่ตั้งโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง และในปี 2549 บริษัทฯได้ทำการปรับโครงสร้างเงินทุนเป็นทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยมี KWH Pipe Ltd เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 65.99 ต่อมาในปี 2552 บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001

ปี 2556

 

Uponor_LOGO_RGB2-crop

KWH Pipe Ltd และ Uponor Infrastructure Solutions Segment ได้ควบรวมกิจการกันเป็นบริษัทใหม่ชื่อ Uponor Infra Oy และได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯแทน KWH Pipe Ltd

ปี 2558

 

กลุ่มนักลงทุนชาวไทยได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ Uponor Infra Oy ถืออยู่ทั้งหมด อย่างไรก็ตามภายใต้สัญญาอนุญาตใช้สิทธิ (Licensing Agreement) กับ Uponor Infra Oy บริษัทฯสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทท่อวีโฮไลท์ (WEHOLITE) ซึ่งเป็นท่อพีอี ชนิดโครงสร้างผนังเบา (structured wall light weight PE pipes) ได้ตามปกติ สำหรับท่อพีอี และข้อต่อชนิดมาตรฐานนั้น บริษัทฯมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการผลิต มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมและพร้อมสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคให้กับลูกค้า

ปัจจุบัน

 

wiik-logo-color-CMYK_resize

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อพีอีและข้อต่อ ท่อ Weholite Spiro และ WehoTank โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

004

002

003