ระบบท่อ PE งานบ่อพักน้ำ
เราสามารถออกแบบ และผลิตบ่อพัก และปล่องสำรวจ ทำด้วย HDPE ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเหมาะสมในการใช้งานระบายน้ำเสีย หรืองานระบายน้ำฝน โดยทำได้ตามความต้องการของลูกค้า เหมาะสำหรับการใช้งานที่ปราศจากแรงดัน การใช้งานสามารถจำแนกได้เป็น
  • งานระบายน้ำเสีย
  • งานระบายน้ำฝน
  • งานระบายน้ำทั่วไป
  • ใช้แบ่งแยกการไหล