บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
(662) 612 8600
(662) 645 2828 – 29
wiik@wiik-hoeglund.com หรือ sales@wiik-hoeglund.com
เลขานุการบริษัท : (662) 612 8610
โรงงาน
7/214 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
(66) 38 65-0300 ถึง 11
(66) 38 650 299
ฟอร์มติดต่อเรา
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเรื่องใดเกี่ยวกับบริษัทฯหรือโรงงาน
ท่านสามารถแจ้งได้ผ่านทางฟอร์มติดต่อเราด้านล่าง
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions, please enter the words below.
captcha