ความลึกของการฝังกลบท่อพีอี

ก่อนที่จะวางท่อพีอี ผู้ที่จะวางท่อจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับระดับความลึกในการวางท่อ ชั้นแรงดันของท่อ และแนวท่อที่จะวาง ว่าหลังจากวางท่อแล้วแนวท่อเป็นทางเท้า หรือ ผิวจราจร เนื่องจากมีผลกับแรงที่กระทำกับตัวท่อหลังจากวางท่อแล้วเสร็จ โดยความลึกของการฝังท่อเป็นไปตามตารางนี้

12

Reference: AWWA M55

ตารางเปรียบเทียบค่า SDR ,PE, PN

13

หมายเหตุ

  • การบดอัดที่ดี
  • วัสดุบดอัดเป็นทรายหรือเทียบเท่า
  • บดอัดเป็นชั้นๆ ทุกๆความลึก 30 เซ็นติเมตร
  • เปอร์เซ็นต์การบดอัด >94% standard proctor