บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ผลิตท่อ PE และอุปกรณ์ ภายใต้ระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยแผนกควบคุมคุณภาพก่อน การจัดส่ง

ท่อ HDPE (High Density Polyethylene) และท่อพลาสติกชนิดอื่น เช่น ท่อวีโฮไลท์ (Weholite) นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายจุดประสงค์ เพราะท่อพลาสติกนั้นมีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับท่อโลหะ เจ้าของโครงการ,  ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถพิจารณาใช้ท่อพลาสติกจากข้อดีต่างๆนั้นได้