ท่อร้อยสายสลิง (Cable Stay)
ใช้สำหรับหุ้มสายเคเบิ้ลโยงสะพาน โดยทำหน้าที่ปกป้องสายเคเบิ้ลจากสภาพแวดล้อม เช่น แสงแดด, UV, เกลือทะเล, น้ำฝน อีกทั้ง ช่วยลดแรงปะทะของลมที่กระทบกับสายเคเบิ้ล บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) สามารถผลิตท่อคุณลักษณะพิเศษนี้ตามความต้องการ, รายละเอียดและการออกแบบของลูกค้าได้