บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด [เดิมชื่อ บริษัท ดับเบิลยูเอช ไป๊ป (ประเทศไทย) จำกัด] ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 เพื่อรองรับความต้องการในการเชื่อมท่อ HDPE รวมถึงการบริการออกแบบวางระบบท่อ
 
การเชื่อมและการติดตั้งเป็นส่วนสำคัญในการติดตั้งท่อ HDPE ได้อย่างถูก ต้อง การติดตั้งท่อ HDPE นั้น ทำได้หลายวิธีเช่นการเชื่อม หรือการใช้อุปกรณ์ต่อท่อ เช่น อุปกรณ์ข้อต่อแบบคอมเพรสชั่น (ไม่ต้องเชื่อม) และอุปกรณ์ต่อเชื่อม อาทิ Fabricated Fitting, Stub End และ Backing Ring Compression Fitting

วิธีการต่อท่อที่เป็นที่นิยมและเชื่อถือได้มากที่สุดคือ การต่อเชื่อมท่อแบบใช้ความร้อน หลักการคือการทำให้เกิดความร้อนที่ปลายท่อทั้งสองด้าน และทำให้ท่อละลายติดกันโดยการใช้แรงดันที่เหมาะสม คุณภาพของรอยเชื่อมนั้นจะขึ้นอยู่กับเครื่องเชื่อมท่อที่ใช้ องค์ประกอบของการเชื่อมที่เหมาะสม และช่างเชื่อมที่มีประสบการณ์

บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด มีเครื่องเชื่อมสำหรับใช้ในงานเชื่อมท่อ HDPE ทุกขนาด ทางบริษัทได้นำเครื่อง LDU หรือเครื่องรายงานผลการเชื่อมมาใช้กับงานเชื่อมเพื่อควบคุมและปรับปรุงผลงาน การเชื่อม นอกจากนั้นทางบริษัทฯและลูกค้ายังสามารถบันทึกข้อมูลการเชื่อมได้อีกด้วย