ยินดีต้อนรับสู่บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)

Untitled2

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

C360_2015-08-18-15-59-40-751

C360_2015-08-19-10-31-39-855

C360_2015-08-19-10-31-07-828

โรงงาน

เลขที่ 7/214 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

C360_2015-08-18-10-52-16-2562

C360_2015-08-18-15-59-20-811

C360_2015-08-19-10-49-02-041