บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติก และข้อต่อ และความหนาแน่นสูง(High Density Polyethylene) แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35 ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
วิธีการสมัคร
– สมัครผ่านทาง Email: hr@wiik-hoeglund.com
– สมัครด้วยตัวเองตามที่อยู่ของบริษัท
– เขียนจดหมายสมัครงาน แล้วส่งไปรษณีย์ที่หน่วยงานฝ่ายบุคคล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร (662) 612 8600
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน
ตำแหน่งงานว่าง
ร่วมงานกับเรา
หน้าที่รับผิดชอบ
บริหารการขายผลิตภัณฑ์น้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและงานติดตั้ง ระบบการบริหารจัดจัดการน้ำ สำหรับโครงการเอกชนและหน่วยงานราชการ
 คุณสมบัติที่ต้องการ
  • ชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์การชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือ สาขาทีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์และความรู้ด้านการขาย หรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ/ การจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารเพื่อนำเสนอ และการเจรจาต่อรองที่ดี
  • มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการทำงานด้านการขาย
  • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และสามารถเดินทางได้
บริษัทยินดีเสนอผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี พร้อมทั้งโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก
ผู้สนใจ โปรดส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานมาที่ hr@wiik-hoeglund.com
*** For Attach File :- File size does not exceed 2 MB ***
ประวัติย่อ
วุฒิการศึกษา *
ใบสมัครงาน *
captcha
กรุณาใส่รหัสตรวจสอบ