WehoTank

ถังเก็บน้ำ HDPE ผนังเบาสองชั้น

 UK_Asset_retentiontanks_re
Weho Tank เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้พัฒนามาจากท่อวีโฮไลท์ ผนังเบาสองชั้น โดยผลิตจากเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนคอมพาวน์ชนิดความหนาแน่นสูง High Density Polyethylene (ท่อHDPE) คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล Weho Tank เป็นถังเก็บน้ำ HDPE ผนังเบาสองชั้น สะอาด ปลอดภัย ไม่รั่วซึม ไร้สารตกค้าง ปราศจากสนิม อายุการใช้งานมากกว่า 50ปี สะดวกรวดเร็วในการติดตั้งทั้งบนพื้นดินและใต้ดิน เป็นอีกทางเลือกการลงทุนที่คุ้มค่า Weho Tank เหมาะสำหรับงานบริหารจัดการน้ำในชุมชนและงานอุตสาหกรรม การออกแบบโครงสร้างผนังถังแบบพิเศษ ใช้เป็นถังเก็บน้ำ ถังรวบรวมน้ำฝน ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังกรองไบโอก๊าซ
สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษตกค้าง
ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
แข็งแกร่ง ทนทานต่อแรงเสียดสี และกดกระแทก
ไม่รั่วซึม ปราศจากกลิ่น
วัสดุ HDPE คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี
ปราศจากสนิม
ประหยัดค่าบำรุงรักษา
ติดตั้งได้ทั้งบนดินและฝังลงใต้ดิน
ปรับสภาพได้ตามการทรุดตัวของดิน โดยไม่แตกร้าวเสียหายเหมือนถึงเก็บน้ำชนิดอื่น
WehoTank1
WehoTank ถังเดี่ยว
ปริมาณความจุ (ลบ.ม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ม.) ความยาว (ม.)
8 1.50 5.00
10 1.50 6.00
15 1.50 9.00
20 1.50 12.00
25 2.50 6.00
30 2.50 7.00
35 2.50 8.00
40 2.50 9.00
45 2.50 10.00
50 2.50 11.00
80 3.00 12.00
WehoTank ถังคู่
ปริมาณความจุ (ลบ.ม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ม.) ความยาว (ม.)
50 2.50 6.00
60 2.50 7.00
70 2.50 8.00
80 1.50 9.00
90 2.50 10.00
100 2.50 11.00
140 3.00 6.00
140 3.00 7.50
140 3.00 9.00
140 3.00 10.50
160 3.00 12.00
wehotank
ถังเก็บน้ำบนดิน และฝังใต้ดิน (Water Storage)
ถังรวบรวมน้ำฝน (Rain Storm)
ถังรวบรวมน้ำเสีย (CSO)
ถังบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment Tank)
ถังหน่วงน้ำ (Retaintion Tank)
ถังเก็บสารเคมี (Chemical Storage)
ถังกรองไบโอก๊าซ (Scrubber Tank)
แพสูบน้ำ และทุ่นลอยน้ำสำหรับเรือ (Pontoon & Boat lift)
WehoTank ด้านข้าง
WehoTank ด้านหน้า
งานติดตั้งถังเก็บน้ำ WehoTank ฝังใต้ดิน
งานติดตั้งถังเก็บน้ำ WehoTank บนพื้น
ชื่อโครงการ สถานที่ติดตั้ง
     1. โครงการถังเก็บน้ำสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย    Bury St Edmund, UK
     2. โครงการถังเก็บน้ำและรางรวมน้ำฝน    Wessex, UK
     3. โครงการถังเก็บน้ำสีขาวสำหรับหอสูง    โรงงาน Siam Yamato
     4. โครงการถังเก็บน้ำสำหรับอาคารสูง    TU Dome Residential
     5. โครงการถังเก็บน้ำฝน    ศูนย์แพทย์พัฒนา
     6. โครงการถังเก็บน้ำสำหรับบริหารจัดการน้ำ    นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง
     7. โครงการถังเก็บน้ำ    พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
     8. โครงการถังเก็บน้ำ    โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
     9. โครงการถังเก็บน้ำใส    เทศบาลนครราชสีมา
     10. โครงการถังเก็บน้ำ    เทศบาลรัษฎา จ.ภูเก็ต
     11. โครงการถังเก็บน้ำใส    การประปาส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่
     12. โครงการถังเก็บน้ำ    การประปาส่วนภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
     13. โครงการถังเก็บน้ำ    โรงงานไทยกลูโคส
     14. โครงการถังเก็บน้ำ    โรงงานเทคนิคส์ เซอร์เฟส (ไทยแลนด์)
     15. โครงการถังเก็บน้ำ    Liquid Purification Equipment
     16. โครงการถังเก็บน้ำ    T.C. Phamaceutical
     17. โครงการถังกรอง Bio Gas    โรงงานยูนิวานิช
     18. โครงการถังกรอง Bio Gas    โรงงาน Toyo Thai
     19. โครงการ Pontoon & Boat lift    ท่าเรือแหลมบาลีฮาย, พัทยา