บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด

บริษัทย่อย เดิมชื่อบริษัท ดับเบิลยูเอช ไป๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531
เพื่อรองรับความต้องการในการเชื่อมท่อ HDPE รวมถึงการบริการออกแบบวางระบบท่อ

004
การเชื่อมและการติดตั้ง ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการวางระบบงาน
          การติดตั้งท่อ HDPE สามารถทำได้หลายวิธี เช่นการเชื่อม หรือการใช้อุปกรณ์ต่อท่อ โดยมีวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ แบบคอมเพรสชั่น, Fabricated Fitting, Stub End และ Backing Ring Compression Fitting
วิธีการต่อท่อที่เป็นที่นิยมและเชื่อถือได้มากที่สุดคือ การต่อเชื่อมท่อแบบใช้ความร้อน
           หลักการคือการทำให้เกิดความร้อนที่ปลายท่อทั้งสองด้าน และทำให้ท่อละลายติดกันโดยการใช้แรงดันที่เหมาะสม คุณภาพของรอยเชื่อมนั้นจะขึ้นอยู่กับเครื่องเชื่อมท่อที่ใช้ องค์ประกอบของการเชื่อมที่เหมาะสม และช่างเชื่อมที่มีประสบการณ์
Untitled8
บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด มีเครื่องเชื่อมสำหรับใช้ในงานเชื่อมท่อ HDPE ทุกขนาด
ทางบริษัทได้นำเครื่อง LDU หรือเครื่องรายงานผลการเชื่อมมาใช้กับงานเชื่อม
เพื่อควบคุมและปรับปรุงผลงานการเชื่อม นอกจากนั้นทางบริษัทฯและ
ลูกค้ายังสามารถบันทึกข้อมูลการเชื่อมได้อีกด้วย