บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
คณะกรรมการบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเซี่ยงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Download หนังสือเชิญประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560