วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและติดตั้งท่อ PE ในภูมิภาคเอเชีย”

พันธกิจ

  • WIIK มุ่งมั่นในการเพิ่มยอดขายท่อ PE และอุปกรณ์ โดยยังคงภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำด้านคุณภาพ
  • เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมท่อ ในด้านวิศวกรรม การออกแบบ และติดตั้งระบบท่อ PE
  • สร้างรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจบริหารจัดการน้ำ
Untitled3

กลยุทธ์ที่นำไปสู่ความยั่งยืน

1. พัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรม ให้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ ติดตั้งระบบท่อ และในการผลิตน้ำประปา

2. ส่งเสริมงานด้านวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด และมีต้นทุนที่ได้เปรียบด้านการแข่งขัน

3. เพิ่มศักยภาพทางการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

4. สร้างโอกาสโดยการลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในอนาคต