คุณสมบัติของเอชดีพีอี

WIIK เป็นผู้ผลิตท่อพีอีคุณภาพสูง โดยเลือกใช้เม็ดพลาสติกพีอี พอลิเอทิลีนคอมพาวนด์แท้ ซึ่งได้รับมาตรฐานในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น ISO 9080, ISO 12162, DIN 16887, มอก 2559 จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ท่อที่ผลิตจาก WIIK นั้นสามารถรับแรงดันได้ตามที่ต้องการ มีความแข็งแรง ทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50 ปี

การคำนวณทางชลศาสตร์ของท่อพีอี

การออกแบบระบบส่งน้ำสำหรับท่อพีอี นั้นมีสูตรการคำนวณอยู่ด้วยกันหลายสูตรซึ่งก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานและผู้ออกแบบ

การรับแรงดันภายในสำหรับท่อพีอี

วัสดุพีอีที่นำมาใช้ในการผลิตท่อพีอีเป็นพอลิเอทิลีนคอมพาวน์ดคุณภาพสูงเมื่อนำมาผลิตท่อจึงสามารถรับแรงดันได้ ดังนั้นถ้าวัสดุที่นำมาใช้ไม่มีคุณภาพหรือมีวัสดุปลอมปน ไม่ใช้วัสดุแท้ 100% ความสามารถในการรับแรงดันก็จะไม่ได้ตามต้องการ โดยท่อจะรับแรงดันได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความหนาของท่อ กล่าวคือท่อยิ่งหนาก็จะยิ่งรับแรงดันได้สูง ในทางกลับกันถ้าท่อบางลงก็จะรับแรงดันได้น้อยลงด้วยเช่นกัน

การรับแรงกระทำจากภายนอกสำหรับท่อพีอี

ท่อพีอีเป็นท่อประเภท Flexible pipe หมายถึง ท่อซึ่งสามารถโค้งงอได้ด้วยตัวเอง และเมื่อมีแรงกดจากภายนอกตัวท่ออาจจะมีการเปลี่ยนรูปและคืนสภาพเดิมเมื่อถ่ายน้ำหนักออก ต่างจากท่อคอนกรีตซึ่งเป็นท่อประเภท Rigid pipe เมื่อมีแรงกดจากภายนอกตัวท่อจะรับน้ำหนักไว้ทั้งหมดถ้าน้ำหนักกดมากกว่าความสามารถที่ท่อรับได้ท่อจะแตก

ความลึกของการฝังกลบท่อพีอี

ก่อนที่จะวางท่อพีอี ผู้ที่จะวางท่อจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับระดับความลึกในการวางท่อ ชั้นแรงดันของท่อ และแนวท่อที่จะวาง ว่าหลังจากวางท่อแล้วแนวท่อเป็นทางเท้า หรือ ผิวจราจร เนื่องจากมีผลกับแรงที่กระทำกับตัวท่อหลังจากวางท่อแล้วเสร็จ