บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 

ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2)

icon-pdf หนังสือเรียกประชุม